01

OPPIK CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011650 – Výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 76 kWp pro společnost FORMCAD s.r.o.

Je spolufinancován Evropskou unií

V rámci předloženého projektu dojde k výstavbě fotovoltaické elektrárny o výkonu 76 kWp pro společnost FORMCAD s.r.o.

02

OPPIK CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008246 – Inovativní technologie pro konkurenceschopnější produkci s vyšší přidanou hodnotou

Je spolufinancován Evropskou unií

Tříosé portálové obráběcí centrum s možností připojení otočně sklopného stolu včetně potřebných obráběcích nástrojů

03

OPPI 2.2 RV03/5156 – Efektivní výroba tvarových vložek do forem

Je spolufinancován Evropskou unií

04

OPPI 2.2 RV03/3455 – Efektivní technologie

Je spolufinancován Evropskou unií

05

OPPI 2.2 RV03/2961 – Pracoviště na montáž a opravu tlakových licích forem pro hliník a plasty

Je spolufinancován Evropskou unií

06

OPPI 2.2 RV03/865 – Progresivní výrobní technologie – zvýšení konkurenceschopnosti

Je spolufinancován Evropskou unií

07

OPPI 2.2 RV02/329 – Měřením ke zvýšení konkurenceschopnosti

Je spolufinancován Evropskou unií