Rozjezdy os 3000 x 1400 x 1000 mm

Hmotnost obrobku max. 26 000 kg (jeřáb však pouze 15 000 kg)