rozšíření areálu o sousední haly, nákup prvního stroje Trimill